Digitaliseren van archievendigitaliseren van archieven


Onze scanservice is ideaal om uw archief van bouwplannen en dossiers te digitaliseren.


Met gespecialiseerde software kunnen we gescande beelden tevens verbeteren en achtergronden uitfilteren.
- scannen van bouwplannen -


Zowel plannen op rol als gevouwen kunnen gedigitaliseerd worden in kleur of zwart-wit.

Ook dragers zoals kalk, transparant of blauwdrukken kunnen gescand worden.


Gescande documenten worden opgeleverd in een formaat naar keuze: pdf of jpeg.

U ontvangt het gescande volume terug via e-mail.- scannen van dossiers -


Alle documenten worden recto of recto-verso gescand in kleur of zwart-wit.

Wij maken de documenten scanklaar. Het verwijderen van nietjes, ontplooien en herschikken

zal door ons gebeuren.