Digitaliseren van archievenDigitaliseren van archieven


Onze scanservice is ideaal om uw archief van bouwplannen en dossiers te digitaliseren.


Met gespecialiseerde software kunnen we gescande beelden tevens verbeteren en achtergronden uitfilteren.
Scannen van bouwplannen


Zowel plannen op rol als gevouwen kunnen gedigitaliseerd worden in kleur of zwart-wit. Ook dragers zoals kalk, transparant of blauwdrukken kunnen gescand worden.


Gescande documenten worden opgeleverd in een formaat naar keuze: pdf of jpeg.


U ontvangt het gescande volume terug via e-mail.Scannen van dossiers


Alle documenten worden recto of recto-verso gescand in kleur of zwart-wit.


Wij maken de documenten scanklaar. Het verwijderen van nietjes, ontplooien en herschikken zal door ons gebeuren.